آب فوق خالص (دیونیزه)

 • گرید آب : Type I
 • نام علمی : Clinical laboratory Reagent Water(CLRW)
 • نحوه بسته بندی : بطریهای پلی اتیلن و شیشه ای 1و4 لیتر
 • نوع فیلتراسیون : 2RO+DI1+UV+DI2+PP(0.22um)
 • مقاومت الکتریکی : 18.2MΩ.CM
 • هدايت الکتريکي : 0.054µS/Cm
 • مقدار کربن ارگانيک محلول (TOC) : 5-10PPB>
 • ذرات معلق جامد (PARTICULATERS) ا: 1P/ML>
 • آنزيم ها : (NUCLEASE<0.001NG/ML)
 • بارميکروبي>(BACTERIA) ا: (0.25)ML/UFC
 • آنزيم ها : (NUCLEASE<0.001NG/ML)
 • بارميکروبي>(BACTERIA) ا: (0.25)ML/UFC
 • سموم (ENDO TOXINS) ا: 10EC/ML>
 • PH : ~6.5
 • سطح آلودگی میکروبی : 10cfu/ml

HPLC , ICP/MS , LC/MS , GC SPECTROPHOTOMETER ، مراکز تحقيق و توسعه (R&D) ، سم شناسي، آزمايشگاه هاي کنترل کيفي (QA/QC) ، غذا و دارو ، استاندارد، پتروشيمي ها ، صنایع داروسازی، اتوآنالازيرهاي بيوشيمي در آزمایشگاه هاي تشخیص طبي، سيستم هاي ميکرو الکتروفور، PCR،Blotting ، کشت سلولي در مراکز IVF و تحقيقات سلولي- مولکولي ، آزمايشگاه هاي صنايع الکترونيک (ساخت نانو ذرات، مدارات الکتریکی ، ابر رساناها) هوا فضا و اپتيک ، Buffers, reagentو Trace element
بافر کنترل ، نانو تکنولوژی ، داروسازی ،لیزر، آزمایشهای دقیق تشخیص طبی

 • دور از نور خورشید
 • غیر قابل شرب
 • غیر قابل تزریق
 • استفاده در ظروف سربسته و بلافاصله

آب فوق خالص (دمین)

 • گرید آب : Type II
 • نام علمی : Special Reagent Water(SRW)
 • نحوه بسته بندی : بطریهای پلی اتیلن 4و20 لیتر
 • نوع فیلتراسیون : 2RO+DI1+UV+ PP(0.22 um)
 • مقاومت الکتریکی : 10MΩ.CM<
 • هدايت الکتريکي : 0.1µS/Cm>
 • مقدار کربن ارگانيک محلول (TOC) : 5-10PPB>
 • ذرات معلق جامد (PARTICULATERS) ا: 1P/ML>
 • آنزيم ها : (NUCLEASE<0.001NG/ML)
 • بارميکروبي>(BACTERIA) ا: 1ML/UFC
 • سموم (ENDO TOXINS) ا: 20EC/ML>
 • PH : ~7
 • سطح آلودگی میکروبی : 10cfu/ml
 • سیلیکات بر حسب mg/dL ا: 0.1
 • ماکزیمم فلز سنگین بر حسب mg/L ا : 0.01

بافر کنترل، بیوشیمی ، AONEC ، بخش هورمون شناسی ، دندانپزشکی ، تهیه محلول ها ، استفاده در بن ماری آزمایشات سرولو‍ژی ، بخش های بیوشیمی ، هماتولوژی، میکروبیولوژی، ایمونولوژی ، بافت شناسی

 • دور از نور خورشید
 • غیر قابل شرب
 • غیر قابل تزریق
 • استفاده در ظروف سربسته

آب مقطر ( خالص )

 • گرید آب : Type III
 • نام علمی : Instrument Feed Water
 • نحوه بسته بندی : بطریهای پلی اتیلن 4و20 لیتر
 • نوع فیلتراسیون : 2RO+UV+PP(1 um )
 • مقاومت الکتریکی : 100KΩ.CM<
 • هدايت الکتريکي : 10µS/Cm>
 • مقدار کربن ارگانيک محلول (TOC) : 50PPB>
 • ذرات معلق جامد (PARTICULATERS) ا: –
 • آنزيم ها : –
 • بارميکروبي>(BACTERIA) : –
 • سموم (ENDO TOXINS) :
 • PH : =7
 • سطح آلودگی میکروبی :
 • سیلیکات بر حسب mg/dL ا: 0.1
 • ماکزیمم فلز سنگین بر حسب mg/L ا : 0.01

تجزیه ادرار و مدفوع، انگل شناسی، شستشو و سایل و ظروف، آنادایز آلومنیوم، واکنش های شیمیایی صنعتی، خنک سازی ماشین آلات صنعتی، تولید آب اسید، صنعت حلال سازی، تقلیل درجه الکل، تهیه عرقیجات، تهیه عطر، دستگاه رطوبت ساز، آبکاری و شستشوی قطعات، آب خنک کننده کوره های القایی

 • دور از نور خورشید
 • غیر قابل شرب
 • غیر قابل تزریق
شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: